نحوه نصب استخر پیش ساخته اینتکس

نحوه نصب استخر پیش ساخته اینتکس و روش راه اندازی استخر های اینتکس با تصویر و عکس های راهنما

برای نصب استخر پیش ساخته اینتکس باید ابتدا زمین را تمیز کرده و و پس از سیقل دادن زمین و جمع کردن سنگ ریزه ها و زباله هایی که ممکن است به استخر آسیب برساند زمین را آماده سازی کنید

بعد از تمیز کردن و رفو کردن چمن و خاک روی زمین نوبت به نصب استخر میرسد که مراحل آنرا گام به گام توضیح خواهیم داد

بعد از این مرحله بایستی زیر اندازی که همراه استخر اینتکس هست را روی زمین پهن کرده و و چهار طرف زیر انداز را مهار کنید یا تکه سنگ روی آن بگذارید تا باد و تردد روی زیر انداز آنرا چروک نکند.

اگر استخر شما مدل فریمی است بایستی بدنه استخر را روی زمین پهن کرده و لوله هایی که به ترتیب A , B , C , D , E , F هست را به ترتیب از سمت طول استخر از داخل شیار های روی بدنه استخر وارد کرده و تا انتهای استخر به شکل قاب مستطیلی آنرا انجام دهید

پس از نصب پایه از زیر استخر تسمه های آن را از داخل پایه های فلزی رد کرده و پایه ها را از به سوراخ لوله ها متصل کنید.

بعد از اتمام کار به داخل استخر رفته و با ضربات پا به گوشه های استخر کف چروک شده آنرا باز کنید و سپس مرحله آخر آن را آبگیری کنید تا پر شود

تا زمان پر شدن استخر ، استخر شما ممکن است تغییر ظاهر داده و بدنه طولی آن رو به داخل کج شود و حس شکستگی و خراب شدن را فرد منتقل میکند اما در پایان در هنگام پر شدن استخر شکل استخر تکمیل شده و صاف و یک دست خواهد شد و جای نگرانی نیست در نهایت استخر شما آماده استفاده میباشد. در خصوص نصب پمپ تصفیه استخر پیش ساخته در مقاله بعدی توضیح خواهیم داد.

Leave a Comment