آیا استخر پیش ساخته مناسب برای پرورش ماهی و میگو است ؟

  • استخر پیش ساخته مناسب برای پرورش میگو و ماهی است چرا که استفاده از آن ها می تواند به کاهش هزینه راه اندازی مزارع پرورش میگو و ماهی کمک کند ، همچنین مزایای زیادی چون قابلیت حمل و جابجایی دارد .