استفاده از استخر پیش ساخته برای پرورش ماهی و میگو

  • استخر پیش ساخته مناسب برای پرورش میگو و ماهی است چرا که استفاده از آن ها می تواند به کاهش هزینه راه اندازی مزارع پرورش میگو و ماهی کمک کند ، همچنین مزایای زیادی چون قابلیت حمل و جابجایی دارد .