برچسب: تشک بادی زخم بستر چند نوع دارد ؟

تشک مواج بیمار چند مدل دارد ؟

تشک مواج بیمار چند مدل دارد ؟ تشک های بادی امروزه در تنوع بسیار بالایی تولید شده اند که نمونه ای از آن ها دارای سطوحی مواج بوده و از مناسب ترین بستر ها برای بیماران و افراد در معرض زخم بستر محسوب می شوند .