برچسب: جنس استخر بادی سرسره دار

استخر بادی سرسره دار کودک

استخر بادی سرسره دار کودک از نمونه استخر های بادی هستند که بر روی خود دارای سرسره بادی مجزا و یا سرخود می باشد تا کودکان تفریحات شاد تر و متنوعی را داشته باشند .