برچسب: طراحی مبل های شنی

الگو و ساختار مبل شنی

الگو مبل های شنی متنوع است اما بیشتر مبل های شنی از ساختار سه لایه تشکیل شده اند که این لایه ها همان رویه ، آستری و محتوای شنی می باشد .