عیب های ساخت استخر بتنی و سیمانی

  • معایب ساخت استخر سیمانی و بتنی شاید در پشت مزایای آن ها پنهان شده باشد اما این استخر ها نیز دارای معایب بزرگی هستند که نیاز است آن ها را بدانید تا با بهترین تصمیم استخر خود را بسازید .