برچسب: قایق بادی از نظر امنیت خوب است ؟

آیا قایق بادی امنیت دارد ؟

آیا قایق بادی امنیت دارد ؟ قایق های بادی از نمونه قایق های استاندارد و ایمنی هستند که با ساختار مقاوم و چند محفظه ای طراحی شده اند و مورد تایید برخی از سازمان ها و گارد ساحلی برخی از کشور ها می باشد به همین دلیل جای نگرانی برای خرید این محصولات نیست .