معایب ساخت استخر های خانگی با بدنه بتنی

  • معایب ساخت استخر سیمانی و بتنی شاید در پشت مزایای آن ها پنهان شده باشد اما این استخر ها نیز دارای معایب بزرگی هستند که نیاز است آن ها را بدانید تا با بهترین تصمیم استخر خود را بسازید .