برچسب: پمپ باد تشک مواج چگونه کار می کند

طرز کار پمپ تشک مواج

طرز کار پمپ تشک مواج در این وسیله و محصول بادی پزشکی بسیار مهم است ، این پمپ ها بایستی با پمپاژ مداوم باد و ایجاد جریان هوا در سلول های مختلف تشک ، فرد را از معرض خطر زخم بستر دور کند و موجب بهبودی بیمار زخم بستری شود .