برچسب: چادر ساحلی چیست ؟

چادر ساحلی

چادر ساحلی از نمونه چادر های مسافرتی می باشد که با طراحی متفاوتی تولید شده و مناسب برای آب و هوای شرجی و مناطق مرطوب سواحل می باشد .